Bli medlem av Hønefoss Tennisklubb!

Innkalling til årsmøte i Hønefoss Tennisklubb

Årsmøtet avholdes den 24 mars klokken 18 på Hønefoss Tennisklubb, Tyrimyrveien 5, Hønefoss.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 10. mars 2021, to uker før årsmøtet. Send saker til styreleder på epost adressen styret@honefosstennis.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 17. mars, en uke før årsmøtet, på klubbens hjemmeside www.honefosstennis.no 

For å være stemmeberettiget må medlemmene ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned, og ha betalt kontingenten, jfr. NIFs lov § 2-5. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-21. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter paragraf 5 til 8.

Velkommen til årsmøtet!

Det vil bli servert kake, kaffe og vann/brus.

Image

Gjenåpning av hallen

All trening for klubbens voksne, barn og ungdom gjenopptatt

Det er fortsatt smittefare i regionen og forutsetningen for at vi gjenåpner er at de nasjonale retningslinjer i tillegg til klubbens egne prosedyrer for smitteforebygging nøye overholdes.

  • Grunnet smittesituasjonen har styret besluttet å vente litt med å tillate voksne utenfor regionen å booke timer i hallen.
  • Barn og ungdom utenfor Ringerike regionen er imidlertid velkommen til å trene hos oss, såfremt dette er organisert via en av klubbens trenere. Vi vil veldig gjerne åpne for absolutt alle, og forhåpentlig kan vi gjøre dette snart. 
  • Bookingsystemet skal bare benyttes av klubbens medlemmer.

Fra tavlen i gamle hallen :-)

Image

Tennisskole/kurser høst 2020 og vår 2021

Vi arangerer tenniskurs for barn og voksne på alle nivåer.

  • Tennisskole for barn i 5 ulike kategorier/nivåer
  • Introkurs/intensivkurs fornybegynnere, ungdom og voksne
  • Konkurransegrupper med individuelt treningsprogram 
  • Treningsprogram for mosjonister
  • Privattimer
Image

Forslag til park mellom Ringerike Tennissenter og Ringerikshallen

Samspill med kommunen om etablering av park.

Vi har foreslått Ringerike kommune at de sammen med oss etablerer et parkområde mellom det nye tennisanlegget vårt og Ringerikshallen.

Parken skal være åpen og tilgjengelig for alle. Den skal være en grønn lunge mellom tennisanlegget og Ringerikshallen, hvor voksne kan leke med sine barn, folk på treningstur kan gjøre stopp ved treningsapparatene og hvor folk som jobber i nærheten eller er på besøk kan sitte og spise lunsj eller ta seg en kaffekopp over en prat. 

Park med aktivitetsmuligheter for barn og voksne

Image

Andreja vant suverent i NM-finalen 2019

Andreja Petrovic fra Hønefoss Tennisklubb sikret NM-gull i både juniorklassen og seniorklassen.

19 år gamle Andreja imponerte enormt gjennom hele mesterskapet, og gikk gjennom både junior- og senior-NM uten å tape ett eneste sett. I finalen, som ble direktesendt på Eurosport, knuste han Simen Sunde Bratholm fra Heming 6-2, 6–4.

Petrovic slo også ut mannen som var førsteseedet før turneringen, Rana-Roop Singh Bhullar, i semifinalen.

Image
Image

Ny tennishall

Det bygges ny tennishall i Hønefoss etter at den gamle kollapset 8. mars 2019.

Ny hall vil bli oppført etter dagens byggetekniske standard, med høy idrettsfunksjonell standard og etter gjeldende regler for universell utforming.

Her finner du informsjon om planer, byggeprosess og fremdriften i prosjektet.

Vår visjon: Tennis for alle!

Hønefoss Tennisklubb skal være en arena for både barn og voksne som drømmer om å spille tennis. Vi skal legge til rette for at både mosjonister og ambisiøse spillere opplever mestring og glede med sporten.

Vårt verdigrunnlag

Kjerneverdiene er de holdninger og leveregler vi ønsker skal være spesielt synlige gjennom våre sportslige aktiviteter, sosiale samvær, utvikling og drift av klubben. Klubbens trenere, lagspillere, styre og foreldre har et særlig ansvar for å etterleve og formidle klubbens kjerneverdier og for å være rollemodeller for god sportslig adferd. Det finnes mange åpenbare verdier som også er viktige for oss, men fordi HTK er en selveiende idrettsklubb, basert på frivillig innsats, ønsker vi at følgende verdier skal prege vår identitet:

Frivillighet - Idrettsglede - Fellesskap  - Ansvarsfullhet


Herunder ser du virksomhetsidéen vår (formålet med klubben) konkretisert i 6 punkter:

Foretrukken idrettsgren

Utvikle tennis som en attraktiv og foretrukken idrettsgren i Ringeriksregionen i samsvar med retningslinjer for Norges idrettsforbund og olympiske og paraolym-piske komité (NIF).

Læringsarena

Å være en læringsarena for tennisspillere på alle nivåer, herunder potensielt dyktige spillere som satser på elitetennis samt spillere hvor trening, mosjon og sosialt samvær er hovedfokuset.

Demokratiske prosesser

Gjennom åpne og demokratiske prosesser, å legge til rette for at barn, ungdom og voksne får muligheten til å spille tennis på et nivå etter eget ønske.

Høy kompetanse

HTK skal satse på utdanning og kompetanse-heving blant trenere, styremedlemmer og innehavere av viktige verv, så de bidrar til kvalitet, mestring og utvikling i alt vi gjør.

Trivsel og sosialt miljø

Skape en sportsarena preget av trivsel og godt sosialt miljø, som tiltrekker unge, barn og voksne Vi skal ta vare på våre medlemmer og aktivt jobbe med å beholde alle så lenge som mulig.

Sunn idrettskultur og god helse

Bidra til utvikling av sunn idrettskultur og god helse blant klubbens medlemmer.

Tennis livet ut

Tennis er en idrett som kan utøves av alle - gjennom hele livet.

Norges Tennisforbunds visjon er at flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet. Men for å få til dette, jobbes det med å få prislappen ned og aktiviteten opp. Også trenger vi flere anlegg - til å huse den fantastiske aktiviteten som pågår og som stadig øker...

Image
Image
Image
Image

Image
Image