Bli medlem og få fri tilgang til fire utebaner

Image

Prøvespill lørdag 14. september kl. 12

Har du lurt på om tennis var noe for deg eller dine barn?

Kom innom nå kommende lørdag den 14. september kl. 12 og prøv tennis - og få en prat med vår hovedtrener Pål-Eirik eller en av hjelpetrenerne. Det er selvfølgelig gratis! Du kan også avtale gratis prøvetime med Pål-Eirik.
Vi spiller ute så lenge været tillater, deretter låner vi tennishallen i Drammen, men en gang etter jul vil du kunne spille i vår splitternye hall på Hovsmarka. Tidspunktet er ennå litt usikkert, men følg med på her eller på facebook.
Image

Ny tennishall

Det bygges ny tennishall i Hønefoss etter at den gamle kollapset 8. mars 2019.

Ny hall vil bli oppført etter dagens byggetekniske standard, med høy idrettsfunksjonell standard og etter gjeldende regler for universell utforming.

Her finner du informsjon om planer, byggeprosess og fremdriften i prosjektet.

Vår visjon: Tennis for alle!

Hønefoss Tennisklubb skal være en arena for både barn og voksne som drømmer om å spille tennis. Vi skal legge til rette for at både mosjonister og ambisiøse spillere opplever mestring og glede med sporten.

Vårt verdigrunnlag

Kjerneverdiene er de holdninger og leveregler vi ønsker skal være spesielt synlige gjennom våre sportslige aktiviteter, sosiale samvær, utvikling og drift av klubben. Klubbens trenere, lagspillere, styre og foreldre har et særlig ansvar for å etterleve og formidle klubbens kjerneverdier og for å være rollemodeller for god sportslig adferd. Det finnes mange åpenbare verdier som også er viktige for oss, men fordi HTK er en selveiende idrettsklubb, basert på frivillig innsats, ønsker vi at følgende verdier skal prege vår identitet:

Frivillighet - Idrettsglede - Fellesskap  - Ansvarsfullhet


Herunder ser du virksomhetsidéen vår (formålet med klubben) konkretisert i 6 punkter:

Foretrukken idrettsgren

Utvikle tennis som en attraktiv og foretrukken idrettsgren i Ringeriksregionen i samsvar med retningslinjer for Norges idrettsforbund og olympiske og paraolym-piske komité (NIF).

Læringsarena

Å være en læringsarena for tennisspillere på alle nivåer, herunder potensielt dyktige spillere som satser på elitetennis samt spillere hvor trening, mosjon og sosialt samvær er hovedfokuset.

Demokratiske prosesser

Gjennom åpne og demokratiske prosesser, å legge til rette for at barn, ungdom og voksne får muligheten til å spille tennis på et nivå etter eget ønske.

Høy kompetanse

HTK skal satse på utdanning og kompetanse-heving blant trenere, styremedlemmer og innehavere av viktige verv, så de bidrar til kvalitet, mestring og utvikling i alt vi gjør.

Trivsel og sosialt miljø

Skape en sportsarena preget av trivsel og godt sosialt miljø, som tiltrekker unge, barn og voksne Vi skal ta vare på våre medlemmer og aktivt jobbe med å beholde alle så lenge som mulig.

Sunn idrettskultur og god helse

Bidra til utvikling av sunn idrettskultur og god helse blant klubbens medlemmer.

Tennis livet ut

Tennis er en idrett som kan utøves av alle - gjennom hele livet.

Norges Tennisforbunds visjon er at flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet. Men for å få til dette, jobbes det med å få prislappen ned og aktiviteten opp. Også trenger vi flere anlegg - til å huse den fantastiske aktiviteten som pågår og som stadig øker...

Image
What a polite game tennis is. The chief word in it seems to be “sorry” and admiration of each other’s play crosses the net as frequently as the ball.
J.M. Barrie
When I was 40, my doctor advised me that a man in his 40s shouldn’t play tennis. I heeded his advice carefully and could hardly wait until I reached 50 to start again.
Hugo L. Black
Experience is a great advantage. The problem is that when you get the experience, you’re too damned old to do anything about it.
Jimmy Connors
Image
Image
Image

Image