Bli medlem og få fri tilgang til fire utebaner

INNKALLING TIL ÅRSMØTE (OPPDATERT 11. FEB 2020)

Årsmøtet avholdes den 18. februar klokken 18:00 på AKA Arena i 3. etasje.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter er tilgjengelig for medlemmer under menyen Klubben > Dokumenter.

Har du spørsmål vedrørende årsmøte så skriv til styret@honefosstennis.no eller kontakt et av styremedlemmene (Klubben > Kontakt oss).

Sosialt etter møtet!
Årsmøtet er ventet å vare 2 timer. Deretter vi det bli servert vann, kaffe og kake og Knut Heieren vil fortelle litt om klubbens histore, og det vil bli vist en liten video og fortalt litt om den nye hallen. Håper alle blir med på denne sosiale delen av møtet!

For å være stemmeberettiget må medlemmene ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned, og ha betalt kontingenten, jfr. NIFs lov § 2-5. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter paragraf 5 til 8.

 Velkommen til årsmøtet!
 Styret

ÅRSMØTE 2020

Image

Andreja vant suverent i NM-finalen

Andreja Petrovic fra Hønefoss Tennisklubb sikret NM-gull i både juniorklassen og seniorklassen.

19 år gamle Andreja imponerte enormt gjennom hele mesterskapet, og gikk gjennom både junior- og senior-NM uten å tape ett eneste sett. I finalen, som ble direktesendt på Eurosport, knuste han Simen Sunde Bratholm fra Heming 6-2, 6–4.

Petrovic slo også ut mannen som var førsteseedet før turneringen, Rana-Roop Singh Bhullar, i semifinalen.

Image
Image

Ny tennishall

Det bygges ny tennishall i Hønefoss etter at den gamle kollapset 8. mars 2019.

Ny hall vil bli oppført etter dagens byggetekniske standard, med høy idrettsfunksjonell standard og etter gjeldende regler for universell utforming.

Her finner du informsjon om planer, byggeprosess og fremdriften i prosjektet.

Vår visjon: Tennis for alle!

Hønefoss Tennisklubb skal være en arena for både barn og voksne som drømmer om å spille tennis. Vi skal legge til rette for at både mosjonister og ambisiøse spillere opplever mestring og glede med sporten.

Vårt verdigrunnlag

Kjerneverdiene er de holdninger og leveregler vi ønsker skal være spesielt synlige gjennom våre sportslige aktiviteter, sosiale samvær, utvikling og drift av klubben. Klubbens trenere, lagspillere, styre og foreldre har et særlig ansvar for å etterleve og formidle klubbens kjerneverdier og for å være rollemodeller for god sportslig adferd. Det finnes mange åpenbare verdier som også er viktige for oss, men fordi HTK er en selveiende idrettsklubb, basert på frivillig innsats, ønsker vi at følgende verdier skal prege vår identitet:

Frivillighet - Idrettsglede - Fellesskap  - Ansvarsfullhet


Herunder ser du virksomhetsidéen vår (formålet med klubben) konkretisert i 6 punkter:

Foretrukken idrettsgren

Utvikle tennis som en attraktiv og foretrukken idrettsgren i Ringeriksregionen i samsvar med retningslinjer for Norges idrettsforbund og olympiske og paraolym-piske komité (NIF).

Læringsarena

Å være en læringsarena for tennisspillere på alle nivåer, herunder potensielt dyktige spillere som satser på elitetennis samt spillere hvor trening, mosjon og sosialt samvær er hovedfokuset.

Demokratiske prosesser

Gjennom åpne og demokratiske prosesser, å legge til rette for at barn, ungdom og voksne får muligheten til å spille tennis på et nivå etter eget ønske.

Høy kompetanse

HTK skal satse på utdanning og kompetanse-heving blant trenere, styremedlemmer og innehavere av viktige verv, så de bidrar til kvalitet, mestring og utvikling i alt vi gjør.

Trivsel og sosialt miljø

Skape en sportsarena preget av trivsel og godt sosialt miljø, som tiltrekker unge, barn og voksne Vi skal ta vare på våre medlemmer og aktivt jobbe med å beholde alle så lenge som mulig.

Sunn idrettskultur og god helse

Bidra til utvikling av sunn idrettskultur og god helse blant klubbens medlemmer.

Tennis livet ut

Tennis er en idrett som kan utøves av alle - gjennom hele livet.

Norges Tennisforbunds visjon er at flere skal spille mer tennis og de skal spille hele livet. Men for å få til dette, jobbes det med å få prislappen ned og aktiviteten opp. Også trenger vi flere anlegg - til å huse den fantastiske aktiviteten som pågår og som stadig øker...

Image
What a polite game tennis is. The chief word in it seems to be “sorry” and admiration of each other’s play crosses the net as frequently as the ball.
J.M. Barrie
When I was 40, my doctor advised me that a man in his 40s shouldn’t play tennis. I heeded his advice carefully and could hardly wait until I reached 50 to start again.
Hugo L. Black
Experience is a great advantage. The problem is that when you get the experience, you’re too damned old to do anything about it.
Jimmy Connors
Image
Image
Image

Image