Baneregler

Banekvaliten
Vann banen før du begynner, hvis den er tørr! Etter spilling skal banene feies, og hvis nødvendig vannes. Ikke spill på for våte baner, for eksempel etter regnvær

Utstyr
Husk RIKTIGE SKO på banene! Spilling på utebaneen skal utelukkende skje med tennissko, ikke fotball- eller joggesko. For spilling på innebanene er det spesielt viktig med renne sko. Utesko som har blitt "rengjort" er også forbudt å bruke. Vi må ta godt vare på det nye tennisdekke. Vi ber alle hjelpe med å se til at denne regelen overholdes; Oppdager du at dine eller andres sko lager merker, så stopp spillet med en gang!

God oppførsel
Alle oppfordres til å vise god oppførsel på klubbens område. HTKs medlemmer må hjelpe til med å verne anlegget og holde det i god stand.

 

Medlemmer i HTK har adgang til å benytte alle klubbens baner vederlagsfritt ihht bestemmelser i dette reglementet

Gjestespillere er spillere som er medlemmer i annen tennisklubb og som spiller med et medlem i HTK. 

Lagkamper, turneringer og kurs har alltid fortrinnsrett til banene. Medlemmer i HTK kan ta med ikke-medlemmer for prøvespilling. Dette gjelder 5 ganger. Deretter må ikke-medlemmer melde seg inn i HTK for mer spilling. Hensikten med dette er å få nye medlemmer.

Arrangementer og reservasjon av baner:

Kun klubbstyret og hovedtrener/lagkapteiner kan reservere baner til instruksjon, lagkamper, turneringer, trening av representasjonsspillere eller til andre formål. Førsterett finnes for øvrig ikke. Alle medlemmene kan altså bruke alle banene, uansett alder og nivå.

 

 


Utskrift   E-post