Bruk av Utebaner

Medlemmer i HTK har adgang til å benytte alle klubbens baner vederlagsfritt ihht bestemmelser i dette reglementet

Gjestespillere er spillere som er medlemmer i annen tennisklubb og som spiller med et medlem i HTK. I slike tilfeller spiller gjester vederlagsfritt på utebanene, dersom ledig bane. Medlemmer i HTK har alltid 1. prioritet.

Lagkamper, turneringer og kurs har alltid fortrinnsrett til banene. Medlemmer i HTK kan ta med ikke-medlemmer for prøvespilling på utebanene dersom ledig bane. Dette gjelder 5 ganger. Deretter må ikke-medlemmer melde seg inn i HTK for mer spilling på banene. Hensikten med dette er å få nye medlemmer.

Leie av baner i tennishallen: Når ny hall kommer opp vil priser bli tilgjengelige.

Leie av utebaner for ikke-medlemmer
Ikke-medlemmer kan leie en utebane for 180 pr. time. Beløpet overføres via VIPPS før banen tas i bruk. Det må oppgis leietakernes navn + tidspunkt. for benyttelse av banen. Før spilling må dette avtales med en av klubbens medlemmer, fortrinnsvis Lars Bockmann, som også kan være behjelpelig med nøkkel (Telefon 971 65 322). Normal spilletid ved leie av utebane er altså 1 time. Er banen ledig etter 1 time kan leietager spille 15 min ekstra. Ikke-medlemmer kan også delta i utendørs søndagsturnering mot betaling av kr 250. Søndagsturneringen starter normalt ved 10 tiden.

Arrangementer og reservasjon av baner:

Kun klubbstyret og hovedtrener/lagkapteiner kan reservere baner til instruksjon, lagkamper, turneringer, trening av representasjonsspillere eller til andre formål.
Førsterett finnes for øvrig ikke. Alle medlemmene kan altså bruke alle banene, uansett alder og nivå. Spilletid på banene er maks 1 time hvis noen venter på bane.

Spilletid og ledige baner generelt
De som venter på bane skal be om å få den banen det har vært spilt lengst på. Man kan ikke be om å overta spesielle baner dersom andre baner er ledige. Dersom det er mange som venter på å få spille, skal det fortrinnsvis spilles dobbel. Alle skal bidra til at avviklingen av spillingen kan skje på en effektiv og smidig måte. Spilletid på banene er maks 1 time hvis noen venter på bane.

Banekvaliten
Vann banen før du begynner, hvis den er tørr! Etter spilling skal banene feies, og hvis nødvendig vannes. Ikke spill på for våte baner, for eksempel etter regnvær

Utstyr
Spilling på banene skal utelukkende skje med tennissko, (ikke fotball- eller joggesko!). For spilling på innebanene er det spesielt viktig med rene sko.

God oppførsel
Alle oppfordres til å vise god oppførsel på klubbens område. HTKs medlemmer må hjelpe til med å verne anlegget og holde det i god stand.


Utskrift   E-post