Klubbens historie

Hønefoss Klubb ble stiftet 26. mai 1904 og er dermed en av Norges eldste tennisklubber. I 2004 feiret vi 100-års jubileum.

På klubbens første generalforsamling den 19. november 1904 het det: "man havde leiet en tomt på Kvægudstillingspladsen på Eikli, der uden nogen Oparbeidelse var benyttet i Sommer som spilleplads". Hønefoss Tennisklubb var med dette en realitet.

Hønefoss Tennisklubb ble medlem av Norges Tennisforbund da dette ble opprettet i 1909 og tok initiativ til opprettelse av Buskerud Tenniskrets i 1931.

HTK disponerer i dag et tennisanlegg som ligger i Hovsmarka ved siden av Ringeriks-hallen. Frem til 8. mars 2019 hadde vi en flott tennishall med to baner og en servicedel, som var innredet med dusj og garderober, kjøkken, møterom, shop, kontor, lager, trimrom og tribune. Hallen ble bygget i 1991 over et areal på 2300 kvm. Det var et kvalitetsbygg, oppført på solide betongfundamenter og med kraftige limtresbjelker. I 2015 fikk hallen nytt takbelegg og i 2017 ble det lagt nytt banedekke av samme kvalitet som på banene til Australian Open.

På tross av godt vedlikehold, både innvendig og utvendig, kollapset hallen på formiddagen den 8. mars 2019. Heldigvis kom ingen til skade. I dag oppføres et nytt og større anlegg på samme sted (Ringerike Tennissenter), som ventes å stå ferdig i mai 2020. 

Vi har også fire velholdte grusbaner. De er plassert mellom skogen og hallen og dermed godt skjermet for vinden, noe som øker anvendeligheten. 

 __________

Litt god gammel klubbhistorie, fortalt av Knut Heieren

Om Hønefoss Tennisklubb, som opprinnelig het "Hønefoss Lawn Tennisklubb".

Hønefoss Lawn Tennisklubb ble grunnlagt i 1904. Norge var da enda i union med Sverige. Klubben fikk leid et område på Benterud av Norderhov sogneselskap. Tomten lå idyllisk til ved Storelva like ved den gamle kvegplassen. Her ble det bygget 2 grusbaner som var i bruk helt til 1990. Banene hadde en helt annen oppbygning enn i dag.  Best husker vi koks (brent kull) som av og til brøt opp gjennom banedekket. Det ble brukt i det drenerende laget på banene. Vi holdt banene i god stand. I 1961 arrangerte vi finalen i NM for lag. Her uttalte Thorvald Moe etter å ha vunnet i finalen at det var de beste banene han noen gang hadde spilt på.

I 1909 hadde vi den første lagkamp mot Drammens Lawn  Tennisklubb. I 1931 startet vi pokalkamper mot Hokksund tennisklubb. Hokksund vant pokalen i 1932.  I 1934 fikk vi forbindelse med Jahr tennisklubb. Det ble starten på pokalkamper som varte i mange år. Hønefoss var i finalen i kretsmesterskapet i 1939, men tapte mot Drammen. Hønefoss hadde flere lovende juniorer på den tid, men så kom krigen og med den idrettsstreiken.

Etter krigen kom lagkampene med Jahr i gang igjen. Min bror Tord Heieren og jeg fikk gleden av å delta.

 Etter krigen ble det jobbet mye for å få til flere baner i Hønefoss. I 1959 startet byggingen av 4 baner i Schjongslunden der Aka fotballarena ligger i dag. Alle så fram til de nye banene. Interessen for tennis var stor. Klubben hadde vokst til 175 aktive medlemmer. Spilletid på banene ble begrenset til 20 minutter. Til stor skuffelse ble byggeprosjektet politisk stoppet, og alle tippemidler måtte tilbakebetales.

I 1972 ble det bevilget tippemidler til oppføring av 6 tennisbaner på høyden ovenfor Hov Ungdomsskole, og to av disse ble fullført. Men, da det ikke ble anlagt vei og heller ikke fremført vann til banene, ble disse umulige å vedlikeholde. De ble derfor ubrukelige for tennisspill.

I 1988 ble området ved Hovsmarka regulert til idrettsformål. Det ga klubben nye muligheter. Vi fikk tidlig regulert et stort område til tennis. 4 utebaner ble bygget og stod ferdig høsten 1990. Kommunen hadde sett for seg at banene skulle ligge på to forskjellige høydenivåer da terrenget var sterkt skrånede.  Dette ville ha ført til mye merarbeid for byggingen av banene og vedlikehold av disse senere. Med god hjelp av ingeniørvåpenet på Hvalsmoen flatet vi ut hele området og tonnevis av leire ble skyflet ut i det området hvor klubbhuset står i dag. Etter anvisning av Scansis ble banene bygget opp med drenerende grus med drensrør. Scansis selv stod for bygningen av banedekket med automatisk vanningsanlegg og gjerder. Utebanene stod klare høsten 1990. Nå økte interessen for tennis voldsomt og vi kom igjen opp i 175 aktive spillere. Sindre Lafton gjorde en kjempejobb som trener og var sterkt medvirkende til oppgangen i klubben.

Allerede i 1985 tok Hønefoss Tennisklubb for alvor opp tanken med å bygge en tennishall over 2 baner. Styret gikk inn for prosjektering på Norderhov Sogneselskapets område på Benterud, noe som kommunen bifalte. Litt senere sa imidlertid Sogneselskapet opp leieavtalen med klubben og planene måtte skrinlegges.

 Vedtak av Hovsmarka-planen som inkluderte tennisanlegg, fikk planene på bordet igjen. En hallkomite ble dannet i 1988.  Komiteen bestod av Øyvind Syversen, Magne Ekanger, Erik Fred Mathiessen, Odd Eriksen, Bjørn Thoresen og Knut Heieren.

En masse arbeid ble nedlagt av komiteen. Finn Skram ved JKS-CONSULT som hadde erfaringer med idrettshaller, ble leid inn for prosjektet. Pristilbud på hall ble innhentet fra en rekke leverandører. I tillegg ble det innhentet priser på rørleggerarbeider, elektriske arbeider, VVS-arbeider og bygningsarbeider. Haakon Tronrud fikk ansvaret for å støpe grunnmur og fundamenter. Yrkesskolen hjalp til. Arbeidet startet i mars 1990 og hallen stod ferdig etter en meget kort byggeperiode, i oktober samme år.  Yrkesskolen var også behjelpelig med byggingen av klubbhuset. Vi valgte Plexipave som tennisdekke i hallen. Sindre Lafton og Knut Heieren besøkte flere tennishaller. Det riktige dekket fant vi i Lysekil i Sverige, etter at Tony Jønsson hadde ordnet med prøvespilling.

Klubben hadde etter at hallen stod ferdig en meget aktiv periode. Bedriftstennis ble veldig populært. Vi hadde hele 10 lag. Klubben arrangerte en rekke Grand Prix turneringer både for damer og herrer innendørs.                                                                                                                           

I forbindelsen med bygging av hall og klubbhus var dugnadsinnsatsen fra medlemmer stor.

Forskalingen til støp av grunnmur og fundamenter ble fjernet. Innervegger i hallen ble kledd med panel. Not fra Møre ble montert mellom banene og duk med logo Ringerikes sparebank ble hengt opp bak grunnlinjen på banene.

Diverse malerarbeider ble utført:

Innvendige og utvendige malerarbeider av hallen og klubbhuset.

Klubben har gjennom tidene hatt mange gode juniorer og voksne spillere. Vi har tatt en rekke individuelle kretsmesterskap både for junior og voksne. I 2004 da klubben fylte hundre år ble vi tildelt norgesmesterskap for utendørs tennis. Det sportslige høydepunkt kom i 2019 da Andreja Petrovic ble dobbelt norgesmester. Han vant både junior- og seniorklassen. Pål Eirik Berger, vår glimrende trener har bidratt sterkt til dette. Pål Eirik er selv tidligere norgesmester i 14 og 16 års klassen.


Utskrift   E-post