Klubbens historie

Hønefoss Klubb ble stiftet 26. mai 1904 og er dermed en av Norges eldste tennisklubber. I 2004 feiret vi 100-års jubileum.

På klubbens første generalforsamling den 19. november 1904 het det: "man havde leiet en tomt på Kvægudstillingspladsen på Eikli, der uden nogen Oparbeidelse var benyttet i Sommer som spilleplads". Hønefoss Tennisklubb var med dette en realitet.

Hønefoss Tennisklubb ble medlem av Norges Tennisforbund da dette ble opprettet i 1909 og tok initiativ til opprettelse av Buskerud Tenniskrets i 1931.

HTK disponerer i dag et tennisanlegg som ligger i Hovsmarka ved siden av Ringeriks-hallen. Frem til 8. mars 2019 hadde vi en flott tennishall med to baner og en servicedel, som var innredet med dusj og garderober, kjøkken, møterom, shop, kontor, lager, trimrom og tribune. Hallen ble bygget i 1991 over et areal på 2300 kvm. Det var et kvalitetsbygg, oppført på solide betongfundamenter og med kraftige limtresbjelker. I 2015 fikk hallen nytt takbelegg og i 2017 ble det lagt nytt banedekke av samme kvalitet som på banene til Australian Open.

På tross av godt vedlikehold, både innvendig og utvendig, kollapset hallen på formiddagen den 8. mars 2019. Heldigvis kom ingen til skade. Oppførelse av ny hall dekkes av forsikringen og planen er å få opp denne til høsten 2019.

Vi har også fire velholdte grusbaner. De er plassert mellom skogen og hallen og dermed godt skjermet for vinden, noe som øker anvendeligheten. 

 


Utskrift   E-post