×

Feil

Could not load feed: https://www.wtatennis.com/rss-news.xml

Ny tennishall

Dette vil skje i tiden fremover:  

November - Stålhallen monteres og øvre del av servicebyggets (klubbhuset) skall monteres. Deretter lukkes bygget med tak og vinduer så entreprenørene kan fortsette innendøre.

Tidspunkt for ferdigstillelse er på grunn av forsinkelse i prosjektering og på grunn av ekstraordinære grunnarbeider, foreløpig satt til rundt 1. mars. Grunnen mot skogen inneholdt store menger organisk materiale fra tidligere rydding. Dette medførte omfattende bortgraving og omprosjektering av fundamentering. Muligheten for å få en midlertidig brukstillatelse på selve hallen uten servicebygg før ferdigstillelse er fortsatt en mulighet, men med stor usikkert.  

11. november - montering av stålhallen starter. Stålmontering planlagt til 2 uker.

08. november - Type banedekke inne i hallen og på taket blir avgjort og satt i bestilling hos leverandør som velges.

06. november - Stål til hallen leveres denne uken (45)

Dette har skjedd:

04. november - Betongarbeidene avsluttes denne uken. 

04. november - Grunnarbeider er avsluttet og tilbakefylling delvis ferdig. Forsinkelse på grunn av dårlige masser (organiske) langs skogen, fra tidligere fylling. 

19. august - 31. oktober - Grunnarbeide og betongarbeide foregått i parallell i denne perioden. 

23. august - Det ble besluttet hvilke leverandører a ventilasjon, elektro og VVS vi går videre med. 

09. august - Tak på stålhall er satt i bestilling. Taket vi har valgt er et spennbetong huldekke og godt egnet til takbaner. 

09. august - Stål til hallen er satt i bestilling hos underentreprenør. 

08. august - Det er inngått en samspillskontrakt med Asker Entreprenør som hovedentreprenør.

07. august - Byggegropen er ferdig og klar for forskalling, armering og betongarbeider. 

13. juni - Vi mottok byggetillatelse fra kommunen (rammetillatelse).

06. juni - Vi mottok idrettsfunksjonell godkjenning fra kommunen.

03. juni - 28. juni - Møter med ingeniørfirmaet for avklaringer i forbindelse med prosjekteringsarbeidet.   

20-24 mai - møter med RJAS, Gjensidige, Bank, NTF og kommunen. Avtaler om samarbeid, leveranser og om finansiering var tema.

20. mai - På bakgrunn av planer, investerings- og reviderte driftsbudsjetter ble levert søknad om kommunal garanti for mellomfinansierings- og varig lån til Ringerike kommune. Behandling av saken ble av kommunestyret utsatt til september.

15. mai - RJAS sendt prekvalifiseringsforespørsel til betongleverandører for leveranse av betong til fundament, plate og servicebygg. Det er krav om oppstart i starten av sommerferien. 

14. mai - NSS Norsk Saneringsservice meddelte at de starter opprydding mandag den 20. mai.

10. mai - Kulturdepartementet returnerte positivt svar på forespørsel om hva HTK kan søke på av midler. 

29. april - Ringerike mottok rivingssøknad fra seneringsselskapet som ska rydde (trengs for anleggsvei og opprydding). Vi forventer at rydding er gjennomført innen utgangen av mai.

29. april - Rune Refvik, Henrik LP og Helen fra NTF var i møte med Kulturdepartementet for åfå rede på tilskuddsordninger.

27. april - Vi hadde budsjettseminar og laget reviderte driftsbudsjetter 2019-2021, som skal brukes i søknad om kommunal garanti. 

Vi har invitert til medlemsmøte den 26. april kl. 1800 for å orientere om fremdrift i planene med ny hall. Det vil bli invitert til deltakelse i et antall arbeidsgrupper for de som ønsker å medvirke.

24. april - RJAS peker ut arkitekt fra ARC til å utvikle modeller av en ny hall (2D og 3D). Vi sender standardmål og generelle krav om tennishaller til RJAS og ARC. De benytter i tillegg egen kunnskap om standarder og for moderne idrettsanlegg.

23. april - Vi gir meddelelse om av vi ønsker Roar Jørgensen AS (RJAS) til prosjektering og prosjektledelse.

22. april - Rune Refvik og Henrik Lund Pedersen i møte med Gjensidige og Roar Jørgensen AS (RJAS) for å vurdere om RJAS skal få ansvar for prosjektering og prosjektledelse.

 


Utskrift   E-post