Ny tennishall

Bilde: Det er lagt acryl-strekkmasse ovenpå en 4 mm dempende gummimastte. Det legges farger og banestriper oppå dette.

Her kan du lese mere om fremdriften i byggeprosjektet:

Dette vil skje i tiden fremover:  

Oktober - november: 

Det legges dekke i hallen frem til 20. oktober, deretter skal det tørke en uke, før det kan spilles på. Det legges også dekke på taket, men fastliming vil først skje i april, når det ikke lenger er fare for frost. Klubbhus/servicebygg jobbes det videre med ut oktober og noe av november. Det legges parkett i hovedetasje, monteres utvendige trapper, møbleres, mv. Vi vil få midlertidig brukstillatelse til hallen mens servicebygget ferdigstilles.   

Dette har skjedd:

11. oktober - Det er lagt dempende gummimatte på gulvet i hallen og påført beskyttende acryl-strekke, som gir dekket lang levetid. 
     Garderober og bad er fliselagt og toalett- og baderomsutstyr er på plass. Ventilasjonssystemet er aktivert og det er varme i hallen. Elektriske anlegg omtrent ferdig.      

22. september - selve hallen er ferdigstilt, rengjort gjort klar til at SportsConcept kan legge tennisdekke. Innvendige trapper, dører, vinduer, heis innvendig rekkverk ferdig. 

22. april - Golvet i hallen flytesparkles så det er helt plant og klar til montering av banedekke i neste uke.  

18. april - Golv med varmekabler støpt. Skillevegger satt opp i begge etasjer. Dører og vinduer levert og montering startet. Banedekke levert. 

25. mars - Banelys er montert over alle baner. Hallens vegger og tak innvendig ferdigmalt. Ventilasjonskanaler trukket. Opsett av vegger pågår.  

28. februar - Innvendig malig av tak og stålsøyler pågår de neste to ukene. Golv i underetasje klargjøres med armering og varmekabler, før påstøp. 

28. februar - Hallen er nå lukket og tett (tak, yttervegger og støpte vegger). Taket er isolert og klargjort til støp for takbaner). Gulv i hallen er støpt. 

20. desember - Isolasjon og forberedelser til støp av golv i hall og servicebygg i avslutningsfase.

13. desember - Det inngås avtale med leverandør av banedekke til hallen og taket.

30. november - Stål til hallen er levert og montert. Tak over hall og servicebygg montert.

04. november - Betongarbeidene avsluttes denne uken. 

04. november - Grunnarbeider er avsluttet og tilbakefylling delvis ferdig. Forsinkelse på grunn av dårlige masser (organiske) langs skogen, fra tidligere fylling. 

19. august - 31. oktober - Grunnarbeide og betongarbeide foregått i parallell i denne perioden. 

23. august - Det ble besluttet hvilke leverandører a ventilasjon, elektro og VVS vi går videre med. 

09. august - Tak på stålhall er satt i bestilling. Taket vi har valgt er et spennbetong huldekke og godt egnet til takbaner. 

09. august - Stål til hallen er satt i bestilling hos underentreprenør. 

08. august - Det avtales å etablere en samspillsavtale med Asker Entreprenør som hovedentreprenør.

07. august - Byggegropen er ferdig og klar for forskalling, armering og betongarbeider. 

13. juni - Vi mottok byggetillatelse fra kommunen (rammetillatelse).

06. juni - Vi mottok idrettsfunksjonell godkjenning fra kommunen.

03. juni - 28. juni - Møter med ingeniørfirmaet for avklaringer i forbindelse med prosjekteringsarbeidet.   

20-24 mai - møter med RJAS, Gjensidige, Bank, NTF og kommunen. Avtaler om samarbeid, leveranser og om finansiering var tema.

20. mai - På bakgrunn av planer, investerings- og reviderte driftsbudsjetter ble levert søknad om kommunal garanti for mellomfinansierings- og varig lån til Ringerike kommune.
              Behandling av saken ble av kommunestyret utsatt til september.

15. mai - RJAS sendt prekvalifiseringsforespørsel til betongleverandører for leveranse av betong til fundament, plate og servicebygg. Det er krav om oppstart i starten av sommerferien. 

14. mai - NSS Norsk Saneringsservice meddelte at de starter opprydding mandag den 20. mai.

10. mai - Kulturdepartementet returnerte positivt svar på forespørsel om hva HTK kan søke på av midler. 

29. april - Ringerike mottok rivingssøknad fra seneringsselskapet som ska rydde (trengs for anleggsvei og opprydding). Vi forventer at rydding er gjennomført innen utgangen av mai.

29. april - Rune Refvik, Henrik LP og Helen fra NTF var i møte med Kulturdepartementet for åfå rede på tilskuddsordninger.

27. april - Vi hadde budsjettseminar og laget reviderte driftsbudsjetter 2019-2021, som skal brukes i søknad om kommunal garanti. 

Vi har invitert til medlemsmøte den 26. april kl. 1800 for å orientere om fremdrift i planene med ny hall. Det vil bli invitert til deltakelse i et antall arbeidsgrupper for de som ønsker å medvirke.

24. april - Vi leverer standardmål og generelle krav om tennishaller til RJAS.

22. april - Rune Refvik og Henrik Lund Pedersen i møte med Gjensidige og Roar Jørgensen AS (RJAS) for oppstartssamtale.

 


Utskrift   E-post