Ny tennishall

Bilde: Hallen sett fra Galleriet.

Her kan du lese mere om fremdriften i byggeprosjektet:

Dette vil skje i tiden fremover:  

Desember: 

Det må montere en spindeltrapp og en rettløpstrapp til taket. Dessuten er det fortsatt litt elektrikerarbeid og låsesystemer i hovedetasjen som må på plass. Møbler og treningsutstyr er i bestilling. Dessuten må det gjøres enkelte ting på uteområdet, for å få ferdigattest. 

Dette har skjedd:

27. november - Banene er ferdige og hallen ble i dag åpnet for medlemmer. Inngang via treningsrommet. Parkett og fliser er ferdiglagt i hovedetasen. VVS er også helt ferdig. 
     Det er fortsatt litt igjen på hovedetasjen (trapp, låsesystemer, elektrisk, treningsutstyr og møbler).
     På taket er det røde banedekket lagt ut, men mangler striper og må limes til underlaget. Dette skjer til våren når temperaturen er passe.

11. oktober - Det er lagt dempende gummimatte på gulvet i hallen og påført beskyttende acryl-strekke, som gir dekket lang levetid. 
     Garderober og bad er fliselagt og toalett- og baderomsutstyr er på plass. Ventilasjonssystemet er aktivert og det er varme i hallen. Elektriske anlegg omtrent ferdig.      

22. september - selve hallen er ferdigstilt, rengjort gjort klar til at SportsConcept kan legge tennisdekke. Innvendige trapper, dører, vinduer, heis innvendig rekkverk ferdig. 

22. april - Golvet i hallen flytesparkles så det er helt plant og klar til montering av banedekke i neste uke.  

18. april - Golv med varmekabler støpt. Skillevegger satt opp i begge etasjer. Dører og vinduer levert og montering startet. Banedekke levert. 

25. mars - Banelys er montert over alle baner. Hallens vegger og tak innvendig ferdigmalt. Ventilasjonskanaler trukket. Opsett av vegger pågår.  

28. februar - Innvendig malig av tak og stålsøyler pågår de neste to ukene. Golv i underetasje klargjøres med armering og varmekabler, før påstøp. 

28. februar - Hallen er nå lukket og tett (tak, yttervegger og støpte vegger). Taket er isolert og klargjort til støp for takbaner). Gulv i hallen er støpt. 

20. desember - Isolasjon og forberedelser til støp av golv i hall og servicebygg i avslutningsfase.

13. desember - Det inngås avtale med leverandør av banedekke til hallen og taket.

30. november - Stål til hallen er levert og montert. Tak over hall og servicebygg montert.

04. november - Betongarbeidene avsluttes denne uken. 

04. november - Grunnarbeider er avsluttet og tilbakefylling delvis ferdig. Forsinkelse på grunn av dårlige masser (organiske) langs skogen, fra tidligere fylling. 

19. august - 31. oktober - Grunnarbeide og betongarbeide foregått i parallell i denne perioden. 

23. august - Det ble besluttet hvilke leverandører a ventilasjon, elektro og VVS vi går videre med. 

09. august - Tak på stålhall er satt i bestilling. Taket vi har valgt er et spennbetong huldekke og godt egnet til takbaner. 

09. august - Stål til hallen er satt i bestilling hos underentreprenør. 

08. august - Det avtales å etablere en samspillsavtale med Asker Entreprenør som hovedentreprenør.

07. august - Byggegropen er ferdig og klar for forskalling, armering og betongarbeider. 

13. juni - Vi mottok byggetillatelse fra kommunen (rammetillatelse).

06. juni - Vi mottok idrettsfunksjonell godkjenning fra kommunen.

03. juni - 28. juni - Møter med ingeniørfirmaet for avklaringer i forbindelse med prosjekteringsarbeidet.   

20-24 mai - møter med RJAS, Gjensidige, Bank, NTF og kommunen. Avtaler om samarbeid, leveranser og om finansiering var tema.

20. mai - På bakgrunn av planer, investerings- og reviderte driftsbudsjetter ble levert søknad om kommunal garanti for mellomfinansierings- og varig lån til Ringerike kommune.
              Behandling av saken ble av kommunestyret utsatt til september.

15. mai - RJAS sendt prekvalifiseringsforespørsel til betongleverandører for leveranse av betong til fundament, plate og servicebygg. Det er krav om oppstart i starten av sommerferien. 

14. mai - NSS Norsk Saneringsservice meddelte at de starter opprydding mandag den 20. mai.

10. mai - Kulturdepartementet returnerte positivt svar på forespørsel om hva HTK kan søke på av midler. 

29. april - Ringerike mottok rivingssøknad fra seneringsselskapet som ska rydde (trengs for anleggsvei og opprydding). Vi forventer at rydding er gjennomført innen utgangen av mai.

29. april - Rune Refvik, Henrik LP og Helen fra NTF var i møte med Kulturdepartementet for åfå rede på tilskuddsordninger.

27. april - Vi hadde budsjettseminar og laget reviderte driftsbudsjetter 2019-2021, som skal brukes i søknad om kommunal garanti. 

Vi har invitert til medlemsmøte den 26. april kl. 1800 for å orientere om fremdrift i planene med ny hall. Det vil bli invitert til deltakelse i et antall arbeidsgrupper for de som ønsker å medvirke.

24. april - Vi leverer standardmål og generelle krav om tennishaller til RJAS.

22. april - Rune Refvik og Henrik Lund Pedersen i møte med Gjensidige og Roar Jørgensen AS (RJAS) for oppstartssamtale.

 

Det er lagt acryl-strekkmasse ovenpå en 4 mm dempende gummimastte. Det legges farger og banestriper oppå dette.


Utskrift   E-post