Ny tennishall

Dette vil skje i tiden fremover:      

2. juli - 12. juli - møter med betong leverandør for avklaringer. Det avgjøres også hvem som skal levere stålhallen. Denne monteres etter at fundamentene er herdet. Det tar ca 5 uker å reise selve stålhallen. Dette arbeide vil pågå i løpet av september - oktober måned. Deretter skal ventilasjon, lys og banedekke monteres.    

Medio juli - Etter frist for å levere inn tilbud på stålhall, avgjøres det hvem som skal levere.   

Juli - september: Betongarbeider starter medio juli og ferdigstilles i løpet av september. Betongarbeider omfatter fundamentering av hall og å støpe størstedelen av klubbhuset (golv og vegger i underetasje og hovedetasje). Trapp og heissjakt støpes også i betong og fortsetter opp i 2. etasjen. Møterom i 2. etasje bygges i glass og stål. Også tilkobling av vann, kloakk og strøm skjer.

September - oktober: Montering av hall. Dette skjer etter at fundamentene er ferdige og herdet (september). Det tar ca 5 uker å reise stålhallen. 

Oktober - november: Montering av ventilasjon, lys og banedekke i hall samt ferdigstillelse av klubbhus (vegger. golv, tak, vvs, el, elektronikk, inventar mv.)    

Dette har skjedd:

13. juni - Vi mottok byggetillatelse fra kommunen (rammetillatelse).

06. juni - Vi mottok idrettsfunksjonell godkjenning fra kommunen.

3. juni - 28. juni - Møter med ingeniørfirmaet for avklaringer i forbindelse med prosjekteringsarbeidet.   

20-24 mai - møter med RJAS, Gjensidige, Bank, NTF og kommunen. Avtaler om samarbeid, leveranser og om finansiering var tema.

20. mai - På bakgrunn av planer, investerings- og reviderte driftsbudsjetter ble levert søknad om kommunal garanti for mellomfinansierings- og varig lån til Ringerike kommune. 

15. mai - RJAS sendt prekvalifiseringsforespørsel til betongleverandører for leveranse av betong til fundament, plate og servicebygg. Det er krav om oppstart i starten av sommerferien. 

14. mai - NSS Norsk Saneringsservice meddelte at de starter opprydding mandag den 20. mai.

10. mai - Kulturdepartementet returnerte positivt svar på forespørsel om hva HTK kan søke på av midler. 

29. april - Ringerike mottok rivingssøknad fra seneringsselskapet som ska rydde (trengs for anleggsvei og opprydding). Vi forventer at rydding er gjennomført innen utgangen av mai.

29. april - Rune Refvik, Henrik LP og Helen fra NTF var i møte med Kulturdepartementet for åfå rede på tilskuddsordninger.

27. april - Vi hadde budsjettseminar og laget reviderte driftsbudsjetter 2019-2021, som skal brukes i søknad om kommunal garanti. 

Vi har invitert til medlemsmøte den 26. april kl. 1800 for å orientere om fremdrift i planene med ny hall. Det vil bli invitert til deltakelse i et antall arbeidsgrupper for de som ønsker å medvirke.

24. april - RJAS peker ut arkitekt fra ARC til å utvikle modeller av en ny hall (2D og 3D). Vi sender standardmål og generelle krav om tennishaller til RJAS og ARC. De benytter i tillegg egen kunnskap om standarder og for moderne idrettsanlegg.

23. april - Vi gir meddelelse om av vi ønsker Roar Jørgensen AS (RJAS) til prosjektering og prosjektledelse.

22. april - Rune Refvik og Henrik Lund Pedersen i møte med Gjensidige og Roar Jørgensen AS (RJAS) for å vurdere om RJAS skal få ansvar for prosjektering og prosjektledelse.

 


Utskrift   E-post