Ny tennishall

Av ulike grunner må vi dessverre innse at innesesongen vil være overstått før hallen er ferdig og kan tas i bruk (vi forventer ferdigstillelse i mai). I sommer vil vi til gjengjeld få muligheten for å gå inn i hallen og spille når det regner. I tillegg vil vi ha tre nye utebaner på taket av hallen, som vi antar vil være spillbare raskt etter et regnvær og dermed være et annet godt alternativ til grusbanene.

Vi kan også glede oss til å få trivelige og funksjonelle omgivelser tett på banene, med terrasser og nærhet til kjøkken, garderober, toaletter og andre fasiliteter i det nye servicebygget.  

I resten av vintersesongen må vi klare oss med spill og trening hos naboklubbene, noe vi opplever fungerer ganske bra, selvom det er noe transportvei.

Dette vil skje i tiden fremover:  

April - mai: Hallen er stort sett ferdig innvendig. Det mangler fortsatt noe elektrisk. I servicebygget skal det skje en del, herunder VVS, elektro, varme, vegg- og golvbelegg som skal ferdigstilles. Desuten skal alt som har å gjøre med tennis installeres, dvs. banedekker, nett og stolper, adgangs- og bookingsystem. Til slutt skal vi ha inn kjøkken, resepsjon, møbler og annen interiør, samt treningsapparater, serviceredskaper og en del annet. Dette sørger vi for når bygget ellers er ferdig.    

Dette har skjedd:

22. april - Golvet i hallen flytesparkles så det er helt plant og klar til montering av banedekke i neste uke.  

18. april - Golv med varmekabler støpt. Skillevegger satt opp i begge etasjer. Dører og vinduer levert og montering startet. Banedekke levert. 

25. mars - Banelys er montert over alle baner. Hallens vegger og tak innvendig ferdigmalt. Ventilasjonskanaler trukket. Opsett av vegger pågår.  

28. februar - Innvendig malig av tak og stålsøyler pågår de neste to ukene. Golv i underetasje klargjøres med armering og varmekabler, før påstøp. 

28. februar - Hallen er nå lukket og tett (tak, yttervegger og støpte vegger). Taket er isolert og klargjort til støp for takbaner). Gulv i hallen er støpt. 

20. desember - Isolasjon og forberedelser til støp av golv i hall og servicebygg i avslutningsfase.

13. desember - Det inngås avtale med leverandør av banedekke til hallen og taket.

30. november - Stål til hallen er levert og montert. Tak over hall og servicebygg montert.

04. november - Betongarbeidene avsluttes denne uken. 

04. november - Grunnarbeider er avsluttet og tilbakefylling delvis ferdig. Forsinkelse på grunn av dårlige masser (organiske) langs skogen, fra tidligere fylling. 

19. august - 31. oktober - Grunnarbeide og betongarbeide foregått i parallell i denne perioden. 

23. august - Det ble besluttet hvilke leverandører a ventilasjon, elektro og VVS vi går videre med. 

09. august - Tak på stålhall er satt i bestilling. Taket vi har valgt er et spennbetong huldekke og godt egnet til takbaner. 

09. august - Stål til hallen er satt i bestilling hos underentreprenør. 

08. august - Det avtales å etablere en samspillsavtale med Asker Entreprenør som hovedentreprenør.

07. august - Byggegropen er ferdig og klar for forskalling, armering og betongarbeider. 

13. juni - Vi mottok byggetillatelse fra kommunen (rammetillatelse).

06. juni - Vi mottok idrettsfunksjonell godkjenning fra kommunen.

03. juni - 28. juni - Møter med ingeniørfirmaet for avklaringer i forbindelse med prosjekteringsarbeidet.   

20-24 mai - møter med RJAS, Gjensidige, Bank, NTF og kommunen. Avtaler om samarbeid, leveranser og om finansiering var tema.

20. mai - På bakgrunn av planer, investerings- og reviderte driftsbudsjetter ble levert søknad om kommunal garanti for mellomfinansierings- og varig lån til Ringerike kommune. Behandling av saken ble av kommunestyret utsatt til september.

15. mai - RJAS sendt prekvalifiseringsforespørsel til betongleverandører for leveranse av betong til fundament, plate og servicebygg. Det er krav om oppstart i starten av sommerferien. 

14. mai - NSS Norsk Saneringsservice meddelte at de starter opprydding mandag den 20. mai.

10. mai - Kulturdepartementet returnerte positivt svar på forespørsel om hva HTK kan søke på av midler. 

29. april - Ringerike mottok rivingssøknad fra seneringsselskapet som ska rydde (trengs for anleggsvei og opprydding). Vi forventer at rydding er gjennomført innen utgangen av mai.

29. april - Rune Refvik, Henrik LP og Helen fra NTF var i møte med Kulturdepartementet for åfå rede på tilskuddsordninger.

27. april - Vi hadde budsjettseminar og laget reviderte driftsbudsjetter 2019-2021, som skal brukes i søknad om kommunal garanti. 

Vi har invitert til medlemsmøte den 26. april kl. 1800 for å orientere om fremdrift i planene med ny hall. Det vil bli invitert til deltakelse i et antall arbeidsgrupper for de som ønsker å medvirke.

24. april - Vi leverer standardmål og generelle krav om tennishaller til RJAS.

22. april - Rune Refvik og Henrik Lund Pedersen i møte med Gjensidige og Roar Jørgensen AS (RJAS) for oppstartssamtale.

 


Utskrift   E-post