Nyheter

Sommertennisskole 2019

Tennis-camp 2019

For barn og ungdom i sommerferien i uke 33 (12 - 16. august) 

Hønefoss Tennisklubb arrangerer tennis-camp for alle barn og ungdom i alle aldre, både nybegynnere og viderekommende.

Ny tennishall

Dette vil skje i tiden fremover:      

2. juli - 12. juli - møter med betong leverandør for avklaringer. Det avgjøres også hvem som skal levere stålhallen. Denne monteres etter at fundamentene er herdet. Det tar ca 5 uker å reise selve stålhallen. Dette arbeide vil pågå i løpet av september - oktober måned. Deretter skal ventilasjon, lys og banedekke monteres.    

Medio juli - Etter frist for å levere inn tilbud på stålhall, avgjøres det hvem som skal levere.   

Juli - september: Betongarbeider starter medio juli og ferdigstilles i løpet av september. Betongarbeider omfatter fundamentering av hall og å støpe størstedelen av klubbhuset (golv og vegger i underetasje og hovedetasje). Trapp og heissjakt støpes også i betong og fortsetter opp i 2. etasjen. Møterom i 2. etasje bygges i glass og stål. Også tilkobling av vann, kloakk og strøm skjer.

September - oktober: Montering av hall. Dette skjer etter at fundamentene er ferdige og herdet (september). Det tar ca 5 uker å reise stålhallen. 

Oktober - november: Montering av ventilasjon, lys og banedekke i hall samt ferdigstillelse av klubbhus (vegger. golv, tak, vvs, el, elektronikk, inventar mv.)    

Hønefoss Tennisklubb

Tyrimyrveien 5
3515 Hønefoss

Organisasjonsnr: 975597717

Telefoner
Trener      402 15 795
Leder       928 41 999
Nestleder   450 95 589

Epost
styret*honefosstennis.no 

 

 

Hvervenkastet, Kilde:Digitalia


Ringkollen, Kilde:Skiforeningen