Endring av adgangskoder

Du har kanskje merket at den gamle koden din ikke fungerer lenger? Dette henger sammen med overgangen til vårt nye bookingsystem MATCHi. Her har vi samlet informasjonen om nye koder og tilgang til anlegget vårt.  

 

Adgang ved booking via MATCHi.

Når du selv har booker en bane ute/inne kan du finne din kode på følgende to måter:

Koden vil være den samme hver gang du booker bane og den fungerer i 30 min før/etter booking. Du vil ikke kunne bruke koden utenfor tidsrommet du har booket en bane. Har du booket en utebane vil koden din også fungere til å komme inn i hallen slik at du kan benytte garderober eller annet. 

OBS! Det er kun din kode som vil fungere når du har booket en bane. Pass derfor på å slippe inn dem du skal spille med. 

 

Adgang ved deltakelse på kurs 

Deltakere på kurs vil ikke ha behov for kode. Dørene vil være åpne mens det er kurs og 30 min før/etter kursoppstart/kursslutt.  

  

Adgang ved fast baneleie (Abonnement) 

Den som er ansvarlig for abonnementet mottar en adgangskode som han/hun må dele med sine medspillere. 

 

Tilgang til treningsrom og andre fasiliteter 

Siden MATCHi begrenser tilgang til fasilitetene våre til tidsrommet du har booket en bane vil ikke din kode fungere utenfor booket tidspunktFor tilgang til treningsrom og andre fasiliteter i hallen har vi bestilt adgangsbrikker. Disse brikkene kan benyttes for tilgang til hallen under hele vår åpningstid. Nærmere opplysning om kjøp av adgangsbrikker vil komme om kort tid. 


Utskrift   E-post