Kom og se hallen innvendig i uke 19!

Anders Dahl (venstre) og Dagfin Bakken (høyre) har funnet tonen og samarbeider godt. Anders er prosjektleder fra Asker Entreprenør og leder det daglige arbeid på byggeplassen. Dagfin Bakken, medlem av byggesaksgruppen, er HTKs byggherrerepresentant og sørger for at alt blir som vi vil ha det :-)  

I store byggeprosjekter forplikter byggherre seg kontraktsmessig til å være tilstede under byggefasen for valg og rådføring om utførelse, funksjon og kvalitet på de av byggherre spesifiserte krav. Asker Entreprenør har bedt Hønefoss Tennisklubb stille med en byggherrerepresentant, fleksibelt og i snitt fra 8 til 10 timer i uken, en jobb som må gjøres innen normal arbeidstid og når dette er påkrevd av entreprenøren.

En byggherrerepresentant må vite hvordan bygget er tenkt brukt og kjenne godt til alle kravspesifikasjoner utarbeidet av byggherre (HTK). Vi ble tilbudt en konsulent fra et ingeniørfirma til denne jobben. Prislappen lå på rundt en halv million kroner og ville krevd en god porsjon kunnskapsoverføring fra byggesaksgruppen, før han ville kunne gjøre nytte av seg. Den best tenkelige representant er naturligvis en som har bidratt til kravspesifisering av byggets funksjoner, en jobb som vi i byggesaksgruppen brukte store deler av sommer og høst 2019 på. Jeg (Henrik) og Rune spurte derfor Dagfin Bakken om han var villig til å ta jobben som byggherrerepresentant, noe han takket ja til, selvsagt mot en viss kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Valget av Dagfin betydde svært god informasjonsflyt mellom entreprenørene og oss i byggesaksgruppen, som Dagfin jo også er en del av. Det ga oss med andre ord "fingeren rett på pulsen". 

Dagfin har jobbet innen byggeindustrien hele livet og er flink på å finne rimelige og gode løsninger på diverse problemstillinger. I tillegg til å spare oss for innleie av byggherrerepresentant har Dagfin bidratt til å finne løsninger i bygget som har spart oss for opp mot en million kroner.

Kom og se hallen!
I dagene 27 - 30 april legges det nye banedekke, og er du interessert i å se hallen og det nye dekke, kan du bli med på en omvisning uken etter.
Styret vil sende ut en egen invitasjon til en av dagene i uke 19, dvs. mellom den 4. og 8. mai. Tidspunktet blir sent ettermiddag.

Mvh Henrik, leder HTK 


Utskrift   E-post