Park mellom nye Ringerike Tennissenter og Ringerikshallen

 

Se mobil video   Se full-HD video

Vi har foreslått Ringerike kommune at de sammen med oss etablerer et parkområde mellom det nye tennisanlegget vårt og Ringerikshallen.

Parken skal være åpen og tilgjengelig for alle. Den skal være en grønn lunge mellom tennisanlegget og Ringerikshallen, hvor voksne kan leke med sine barn, folk på treningstur kan gjøre stopp ved treningsapparatene og de som jobber i nærheten eller bare er på besøk kan sitte og spise lunsj eller ta seg en kaffekopp over en prat. 

Vi forestiller at parken har disse fasiliteter:

  • Bord og benkeplasser
  • Plen og stier
  • Lekeplass for barn
  • Friluft treningsapparater
  • Badmintonbane (gratis utlån av utstyr fra HTK resepsjon)
  • Minitennis/Padelbane 
  • Grillplass
  • Tribune  

Vi tenker oss at HTK kan føre oppsyn, slår gress og passe området, siden vi allerede gjør dette på vårt eget tilstødende område og har plenklipper og nødvendige redskaper til rådighet.

Tennisklubben vil påta seg å anlegge en ny minitennisbane/padelbane og en badmintonbane med nett og oppmerking i gress. Det var minitennisbane fra før av, men denne måtte midlertidig nedlegges i forbindelse med at det kom skolebrakker.

Vi håper at kommunen vil bidra med å etablere lekeplass med huske og enkle lekeapparater, samt noen enkle vedlikeholdsfri treningsapparater/stativer.

Etablering av stier, gressarealer og beplantning er det tanken å gjøre i fellesskap med kommunen.

Vi er i god dialog med kommunen og Ringerike Idrettsråd om planene og vil i løpet av 2020 sende en formell søknad til kommunen. 


Utskrift   E-post